Zastupitelstvo

Současné Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec vzešlo z komunálních voleb v říjnu 2018 a má 15 členů.

Členové

Členové Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec

Usnesení, zápisy

Usnesení a zápisy zastupitelstva, kontrolního a finančního výboru