Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bylo zvoleno v komunálních volbách, konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022.

Členové

Členové Zastupitelstva městského obvodu Pustkovec

Usnesení, zápisy

Usnesení a zápisy zastupitelstva, kontrolního a finančního výboru