Orgány samosprávy

Rada

Rada je výkonným orgánem městského obvodu v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu.

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec bylo zvoleno v komunálních volbách, konaných ve dnech 23. a 24. 9. 2022.