Rada

Rada je výkonným orgánem městského obvodu v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu.

Členové

Členové Rady městského obvodu Pustkovec.