Ovzduší v Pustkovci

Informace o rozptylových podmínkách na nejbližší měřící stanici

Nejbližší stanice, která měří kvalitu ovzduší je poblíž křižovatky ulic Opavská a 17. Listopadu.

Stav rozptylových podmínek najdete na webu http://zdravaova.cz/merici-stanice/?stanice=TOPDA#kotva.

Jak se měří škodliviny v ovzduší: https://www.youtube.com/watch?v=Z7rr7PlcK7s