Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy.

Přehled platných obecně závazných vyhlášek a nařízení naleznete na  https://www.ostrava.cz/cs/urad/pravni-predpisy.