Pracovník stavebního úřadu

Řeší:

Pracovník stavebního úřadu vykonává činnosti na těchto úsecích:

  • Úsek územního řízeni a stavebního řádu
  • Úsek investiční výstavby a dopravy
  • Úsek zemědělství, rybářství, veterinární péče, vodního hospodářství a životního prostředí