Orgány samosprávy

Rada

Rada je výkonným orgánem městského obvodu v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu.

Zastupitelstvo

Současné Zastupitelstvo městského obvodu Pustkovec vzešlo z komunálních voleb v říjnu 2018 a má 15 členů.