Provoz úřadu městského obvodu

28/2 2022

Stavební úřad je v důsledku čerpání dovolené do 5. dubna uzavřen. 

Provoz úřadu městského obvodu

úřednice

Mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vyhlášená na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 zůstávají v platnosti i nadále.

1. Pro zachování řádného plnění úkolů úřadu se využívá institut částečného výkonu práce z jiného místa (částečný homeworking); proto bude připuštěn styk s klienty pouze v pondělí a ve středu, v obvyklých provozních časech.
2. Pro kontakt s pracovišti preferujeme k omezení osobních kontaktů elektronické vyřizování; pokud je přímým osobní kontakt zaměstnanců s klienty nezbytný (např. vidimace a legalizace, CzechPoint), pak zdvořile žádáme o omezení na nezbytně nutnou úroveň, zejména v elektronické, telefonické či jiné distanční formě.
3. Při přímém osobním kontaktu s klienty je doporučeno, aby úřady, je-li to možné, zajistily omezení osobního kontaktu zaměstnanců jednáním na klientských pracovištích, vybavených objednávkovým systémem a přepážkou bránící přenosu infekce. Upozorňujeme klienty na nutnost uskutečňovat veškerý osobní kontakt v prostorách úřadů zvýšenými hygienickými opatřeními, tedy použitím ochranných prostředků dýchacích cest a na vhodnost dodržování odstupu alespoň 2 metry mezi klienty navzájem a, není-li pracoviště vybaveno přepážkou, také mezi klienty a zaměstnanci.
4. Preferujeme přijímání dokumentů v elektronické podobě před listinnou podobou; možnost přijímání dokumentů v listinné podobě je zachována prostřednictvím podatelny úřadu.
Děkujeme za pochopení.
Bc. Petr Műller, tajemník úřadu městského obvodu