Přistavení velkoobjemových kontejnerů (VOK) na domovní odpad

6/3 2022

Informace o přistavení VOK

Přistavení velkoobjemových kontejnerů (VOK) na domovní odpad

Kuka

Ve dnech 25. – 27. 3. 2022 budou přistaveny VOK na tato místa:

5 ks na parkoviště u úřadu městského obvodu (Pustkovecká 64/47).

2 ks na ulici Krásnopolské, mimo komunikaci před oplocením čp. 324 (Krásnopolská16),

1 ks na příjezdovou komunikaci k lapači nečistot spol. OVaK Ostrava v dolní části ulice Pustkovecké.