Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva

6/3 2022

Informace o konání 20. zasedání zastupitelstva

Úřad městského obvodu Pustkovec informuje, že 20. zasedání zastupitelstva se koná v pondělí 19. 9. 2022 od 16:00 hodin v zasedací místnosti budovy úřadu, s tímto programem:

     1)       Kontrola plnění usnesení

     2)       Projednání zápisu kontrolního výboru

     3)       Projednání zápisu finančního výboru

     4)       Informace o čerpání rozpočtu 8/2022

     5)       Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 7/2022

     6)       Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 8/2022

     7)       Žádost Ing. Kanii o směnu nemovitých věcí

     8)       Návrh SPÚ na převod pozemku

     9)       Žádost manž. Venclových o prodej nemovité věci

10)       Žádost pí Juráskové o prodej nemovitých věcí

11)       Žádost PO o poskytnutí dotace

12)       Návrh přijetí rozpočtového opatření č. 10/2022

Různé a organizační záležitosti, informace o činnosti orgánů městského obvodu